Edu VN

Vận chuyển các chất qua màng sinh chất( Nâng cao) Học giải

Bài 1. Thế nào là vận chuyển thụ động, vận chuyển chủ động các chất qua màng sinh chất ? Phân biệt vận chuyển chủ động và vận chuyển thụ động. Cho ví dụ minh hoạ. Giải * Thế nào là vận chuyển thụ động, vận chuyển chủ động các chất qua màng tế bào …

Vận chuyển các chất qua màng sinh chất( Nâng cao) Học giảiRead More »

Chuyển hóa năng lượng( Nâng cao) Học giải

Bài 1. Năng lượng là gì ? Trong tế bào sống có những dạng năng lượng nào ? Giải Năng lượng là đại lượng đặc trưng cho khả năng sinh công. Trong tế bào sống có những dạng năng lượng sau : hoá năng, điện năng, nhiệt năng. ————————————————— Bài 2. Tại sao nói ATP …

Chuyển hóa năng lượng( Nâng cao) Học giảiRead More »

Enzim vai trò của enzim trong quá trình chuyển hóa vật chất( Nâng cao) Học giải

Bài 1. Enzim là gì ? Nêu vai trò của enzim trong chuyển hoá vật chất của tế bào. Giải – Enzim là chất xúc tác sinh học được tạo ra trong cơ thể sống, có thành phần cơ bản là prôtêin. – Enzim có vai trò làm giảm năng lượng hoạt hoá của các …

Enzim vai trò của enzim trong quá trình chuyển hóa vật chất( Nâng cao) Học giảiRead More »

Hóa tổng hợp và quang tổng hợp( Nâng cao) Học giải

Bài 1. Hoá tổng hợp là gì ? Viết phương trình tổng quát về hoá tổng hợp. Giải Hoá tổng hợp là con đường đồng hoá CO2 nhờ năng lượng của các phản ứng ôxi hoá để tổng hợp các chất hữu cơ đặc trưng cho cơ thể. Phương trình tổng quát của hóa tổng hợp …

Hóa tổng hợp và quang tổng hợp( Nâng cao) Học giảiRead More »

Hóa tổng hợp và quang tổng hợp( tiếp theo) ( Nâng cao) Học giải

Bài 1. Nêu mối liên quan giữa hai pha của quang hợp. Giải Mối liên quan giữa 2 pha của quang hợp : – Pha sáng diễn ra biến đổi quang lí (diệp lục hấp thu năng lượng của ánh sáng trở thành dạng kích động điện tử) và biến đổi quang hoá: diệp lục …

Hóa tổng hợp và quang tổng hợp( tiếp theo) ( Nâng cao) Học giảiRead More »