Edu VN

Sự học không có quê hương nhưng người học có học vấn phải tổ quốc, “Sự học không có quê hương nhưng người học có học vấn phải…

Nghị luận xã hội lớp 12 – Sự học không có quê hương nhưng người học có học vấn phải tổ quốc. “Sự học không có quê hương nhưng người học có học vấn phải tổ quốc” (L. Pát-xtơ).Ý kiến của anh (chị) về lời phát biểu trên Bài làm Năm tháng rồi cũng qua …

Sự học không có quê hương nhưng người học có học vấn phải tổ quốc, “Sự học không có quê hương nhưng người học có học vấn phải…Read More »

Những bài học từ thiên nhiên, Thiên nhiên là bà mẹ lớn của vạn vật, đặc biệt là của con người. Thiên nhiên không chỉ cung cấp cho ta của …

Nghị luận xã hội lớp 12 – Những bài học từ thiên nhiên. Thiên nhiên là bà mẹ lớn của vạn vật, đặc biệt là của con người. Thiên nhiên không chỉ cung cấp cho ta của cải vật chất như đất đai, cây cối, nguồn nước, thức ăn… mà còn dạy cho ta những …

Những bài học từ thiên nhiên, Thiên nhiên là bà mẹ lớn của vạn vật, đặc biệt là của con người. Thiên nhiên không chỉ cung cấp cho ta của …Read More »

Bàn về thời gian, lời nói, cơ hội, Có ba điều trong cuộc đời mỗi con người nếu đi qua sẽ không lấy lại được: thời gian, lời nói, cơ…

Nghị luận xã hội lớp 12 – Bàn về thời gian, lời nói, cơ hội. Có ba điều trong cuộc đời mỗi con người nếu đi qua sẽ không lấy lại được: thời gian, lời nói, cơ hội.Suy nghĩ của anh (chị) về ý kiến trên Bài làm Thời gian đã qua đi không thể …

Bàn về thời gian, lời nói, cơ hội, Có ba điều trong cuộc đời mỗi con người nếu đi qua sẽ không lấy lại được: thời gian, lời nói, cơ…Read More »

Suy nghĩ của anh (chị) về những lời khuyên của Khổng Tử, Suy nghĩ của anh (chị) về những lời khuyên của Khổng Tử: “Người quân tủ…

Nghị luận xã hội lớp 12 – Suy nghĩ của anh (chị) về những lời khuyên của Khổng Tử. Suy nghĩ của anh (chị) về những lời khuyên của Khổng Tử: “Người quân tủ có ba điển nên nghĩ: Lúc nhỏ nếu chẳng học thì lớn ngu dốt chẳng làm được điều gì. Lúc già …

Suy nghĩ của anh (chị) về những lời khuyên của Khổng Tử, Suy nghĩ của anh (chị) về những lời khuyên của Khổng Tử: “Người quân tủ…Read More »

Trong mắt người khác, bạn có thể thất bại vài ba lần.: Trong mắt người khác, bạn có thể thất bại vài ba lần, nhưng với bản thân bạn…

Nghị luận xã hội lớp 12 – Trong mắt người khác, bạn có thể thất bại vài ba lần…. Trong mắt người khác, bạn có thể thất bại vài ba lần, nhưng với bản thân bạn không được phép yếu mềm, vì đó là thất bại thảm hại nhất. Suy nghĩa của anh (chị) về …

Trong mắt người khác, bạn có thể thất bại vài ba lần.: Trong mắt người khác, bạn có thể thất bại vài ba lần, nhưng với bản thân bạn…Read More »

Anh (chị) hãy nêu suy nghĩ của mình về tình mẫu tử trong xã hội hiện nay, Từ việc cảm nhận hai câu thơ sau trong bài Ngồi buồn nhớ mẹ ta…

Nghị luận xã hội lớp 12 – Anh (chị) hãy nêu suy nghĩ của mình về tình mẫu tử trong xã hội hiện nay. Từ việc cảm nhận hai câu thơ sau trong bài Ngồi buồn nhớ mẹ ta xưa của Nguyễn Duy:Ta đi trọn kiếp con người.Cũng không đi hết mấy lời mẹ ru.Anh …

Anh (chị) hãy nêu suy nghĩ của mình về tình mẫu tử trong xã hội hiện nay, Từ việc cảm nhận hai câu thơ sau trong bài Ngồi buồn nhớ mẹ ta…Read More »

Anh (chị) suy nghĩ gì về tinh cảm quê hương, Quê hương nêu ai không nhớ.Sẽ không lớn nối thành người(Đỗ Trung Quân).Hai câu thơ trên gợi cho…

Nghị luận xã hội lớp 12 – Anh (chị) suy nghĩ gì về tinh cảm quê hương. Quê hương nêu ai không nhớ.Sẽ không lớn nối thành người(Đỗ Trung Quân).Hai câu thơ trên gợi cho anh (chị) suy nghĩ gì về tinh cảm quê hương Bài làm Trời chiều, nếu để ý những chú chim, …

Anh (chị) suy nghĩ gì về tinh cảm quê hương, Quê hương nêu ai không nhớ.Sẽ không lớn nối thành người(Đỗ Trung Quân).Hai câu thơ trên gợi cho…Read More »

Bàn về phương pháp trau dồi văn hoá, Khi bàn về phương pháp học tập, trau dồi văn hoá, có người cho rằng:”Văn hoá, đó là cái còn lại…

Nghị luận xã hội lớp 12 – Bàn về phương pháp trau dồi văn hoá. Khi bàn về phương pháp học tập, trau dồi văn hoá, có người cho rằng:”Văn hoá, đó là cái còn lại khi người ta đã quên hết cả”. Em hãy gãi thích câu nói trên Dàn bài 1. Mở bài …

Bàn về phương pháp trau dồi văn hoá, Khi bàn về phương pháp học tập, trau dồi văn hoá, có người cho rằng:”Văn hoá, đó là cái còn lại…Read More »

Một căn bệnh xã hội, Một lần, cách đây cũng đã gần mươi năm, có đồng chí có trách nhiệm tôi vấn để xã hội trầm trọng nhất, bức…

Nghị luận xã hội lớp 12 – Một căn bệnh xã hội. Một lần, cách đây cũng đã gần mươi năm, có đồng chí có trách nhiệm tôi vấn để xã hội trầm trọng nhất, bức xúc nhất của chúng ta hiện nay. Bài làm Một lần, cách đây cũng đã gần mươi năm, có …

Một căn bệnh xã hội, Một lần, cách đây cũng đã gần mươi năm, có đồng chí có trách nhiệm tôi vấn để xã hội trầm trọng nhất, bức…Read More »