(VBT Toán 5) – Bài 9. Hỗn số


Câu 1, 2, 3 trang 11 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 5 tập 1. Viết (theo mẫu)

Đề bài

1. Viết (theo mẫu)     

a) 

                   

(1{1 over 4})                                                           

Đọc : Một và một phần tư

b)

   

c)

  

d)

 

2. Viết hỗn số thích hợp vào chỗ chấm dưới mỗi vạch của tia số

 

3. Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp

 

Giải thích vì sao: (3{1 over 4} = {{13} over 4}?)

Ta có: (3{1 over 4} = 3 + {1 over 4} = ………………)

Đáp số

1. Viết theo mẫu

a) Viết: (1{1 over 4}) ;           Đọc : Một và một phần tư

b)  Viết: (3{1 over 6}) ;          Đọc: Ba và một phần sáu

c) Viết: (2{3 over 4}) ;           Đọc: Hai và ba phần tư

d) Viết: (4{5 over 8}) ;           Đọc: Bốn và năm phần tám

2. Viết hỗn số thích hợp vào chỗ chấm dưới mỗi vạch của tia số

 

3. Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp

 

Giải thích vì sao: (3{1 over 4} = {{13} over 4}?)

Ta có: 

(3{1 over 4} = 3 + {1 over 4} = {{3 times 4} over {1 times 4}} + {1 over 4} = {{12 + 1} over 4} = {{13} over 4})Source link