Disabled teacher gives gift of knowledge

 VietNamNet Bridge – There is a special class in Chao Pong Village, Ia Phang Commune in the Central Highlands province of Gia Lai, which all disadvantaged students from the local area can attend for free at any time of day. Source link

Bài 1: Bài mở đầu

21/07/2018 by admin Leave a Comment Bài 1: Bài mở đầu 4.8 (96%) 380 đánh giá Bài 1: Bài mở đầu Bài 1 (trang 7 sgk Sinh học 8) : Trình bày những đặc điểm giống và khác nhau giữa người và động vật lớp Thú. Lời giải: Những đặc điểm giống và khác nhau …

Bài 1: Bài mở đầuRead More »

Bài 4: Mô – Sinh 8

Bài 4: Mô Bài 4: Mô Bài 1 (trang 17 sgk Sinh học 8) :Phân biệt mô biểu bì và mô liên kết về vị của chúng trong cơ thể và sắp xếp tế bào trong hai loại mô đó .Lời giải: Các loại mô Vị trí Cấu tạo Chức năng Mô biểu bì Bao …

Bài 4: Mô – Sinh 8Read More »