សប្បាយក្នុងព្រះធម៌ , ឌុង ចាន់នី – dong channy – dhamma educationthank you for watching my video and don’t forget SUBSCRIBE MY CHANNEL * . ខ្ញុំគ្រាន់តែចែករំលែកជាធម្មទានតែប៉ុណ្ណោះ…